پس از خرید بلافاصله کد طلا به شما داده خواهد شد. توجه فرمایید خرید طلا اجباری نیست. به همین جهت در صورت خرید با توجه به هزینه های سرور مبلغ پرداختی برگشت داده نمیشود. پس از خرید جهت استفاده از کد طلا از دستور redeem/ در سرور استفاده کنید.
100 طلا
1,000 تومان
اضافه شدن طلا به حساب کاربری شما
اتصال به درگاه پرداخت
250 طلا
2,500 تومان
اضافه شدن طلا به حساب کاربری شما
اتصال به درگاه پرداخت
500 طلا
5,000 تومان
اضافه شدن طلا به حساب کاربری شما
اتصال به درگاه پرداخت
750 طلا
7,500 تومان
اضافه شدن طلا به حساب کاربری شما
اتصال به درگاه پرداخت
1,500 طلا
15,000 تومان
اضافه شدن طلا به حساب کاربری شما
اتصال به درگاه پرداخت
5,000 طلا
50,000 تومان
اضافه شدن طلا به حساب کاربری شما
اتصال به درگاه پرداخت
20,000 طلا
200,000 تومان
اضافه شدن طلا به حساب کاربری شما
اتصال به درگاه پرداخت