فایرگیمینگ
سرور دزد و پلیس فایرگیمینگ با بیش از 8 سال سابقه در زمینه گیم سرور سمپ در ایران پذیرای گیمرهای عزیز ایرانی می باشد.
آی پی سرور سمپ:
samp.FG-Samp.ir

آدرس سرور تیم اسپیک:
ts.FG-Samp.ir